- Online PR via Twitter -

Een recent door One Step More geschreven persbericht is uitstekend
opgepakt door toonaangevende online portals binnen de doelgroep.
Ook via Twitter werd het persbericht volop verspreid.

persberichten via twitter

Het resultaat?

De bezoekeraantallen verdubbelden en het aantal
aangevraagde offertes nam fors toe!

bezoekers op website via Twitter

Maak gebruik van de kracht van Social Media.
Kies voor het talent van One Step More!

| Terug | Contact |